Allah ve Tanrı Kavramları

Ömer adında bir arkadaşımız olsun. Her gün spor salonuna gidiyormuş. Bundan dolayı da oldukça güçlü bir fiziğe sahipmiş.

Şimdi, arkadaşımızın bu özelliğini başkasına anlatalım. Ne deriz? “Ömer güçlü bir çocuk.” deriz değil mi? Peki “İnsan güçlü bir çocuk.” diyebilir miyiz? Yani “Ömer” yeri “İnsan” kelimesini kullanabilir miyiz? Hayır. İnsan kelimesi; Mahmut’u, Zehra’yı, Yunus’u, Sheldon’ı, Stephen’ı, Muhammed’i ve birçok insanı içinde barındırıyor ama Ömer deyince kimden bahsedildiği anlaşılıyor değil mi? Güçlü olan Ömer ise “Ömer” dememiz gerekiyor çünkü diğer insanların güçlü olup olmadıklarını bilmiyoruz. Ömer, insandır lakin insan sadece Ömer midir? Hayır. İnsan; birçok Ömer, birçok Burak veya Birçok Betül’dür… Bundan dolayı birbiri yerlerine kullanılamaz. İnsan kelimesi, anlam bakımından daha geniş bir yeri kapsamaktadır.

“İnsan ve Ömer” arasındaki ilişki, “Tanrı ve Allah” arasındaki ilişki ile aynıdır.

 

Reklamlar